Máte otázky +421 905 583 997 | info@odvozkontajnera.sk

Odvoz kontajnerov - Kto sme

panaci

Náš tým má viac ako 10 – ročné skúsenosti v oblasti odpadového hospodárstva.
Predmetom hlavnej podnikateľskej aktivity je oblasť nakladania s odpadmi. Zároveň sa snažíme aktívne vplývať na skvalitňovanie životného prostredia v regiónoch, v ktorých poskytujme naše služby.

Spoločnosť zameriava svoju činnosť na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Našim klientom poskytujeme rýchlu a spoľahlivú prepravu odpadu, jeho likvidáciu a odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.

Poskytujeme komplexné služby pri odvoze odpadu, spracovaní odpadu a legálnej likvidácií odpadu.

Čo ponúkame

mapa

Našou hlavnou činnosťou je krátkodobý prenájom kontajnerov, za účelom likvidácie stavebného, biologického, objemového a iného odpadu. Zabezpečíme pristavenie kontajnera, odvoz a likvidáciu odpadu v súlade s platnou legislatívou.

Odvoz kontajnerov zabezpečujeme v týchto mestách a ich okolí:

  • Bratislava
  • Dunajská Streda
  • Šamorín

 

Na základe Vášej objednávky Vám odvezieme Váš odpad stavebný, biologický, objemový a iný odpad.