Máte otázky +421 905 583 997 | info@odvozkontajnera.sk

Kontajner na odpad - ceny

Stavebný odpad čistá suť:

Objem v metroch kubických

Cena*

5

200€

7

220€

10

250€

 

Zmiešaný stavebný odpad:

Objem v metroch kubických

Cena*

5

230€

7

260€

10

290€

30

550€

 

*Uvedené ceny sú bez DPH a zahŕňajú pristavenie kontajnera, odvoz a likvidáciu odpadu.

Prenájom kontajnera 5 a 7 m3: do 5 dní zdarma, viac ako 5 dní = 2 €/deň bez DPH.

Prenájom kontajnera 10 a 30 m3: do 5 dní zdarma, viac ako 5 dní = 6 €/deň bez DPH.

 

Kontaktujte nás telefonicky, prípadne online a naši skúsení dispečeri Vám ochotne pomôžu s výberom vhodného objemu a typu kontajnera presne podľa vašich potrieb.

Kontajner v rámci tejto služby prenajímame na 5 dní bezplatne.

zabezpečujeme

likvidácia odpadu

Táto služba zahŕňa odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie všetkých druhov odpadov. Naša spoločnosť Vám zabezpečí poskytnutie potrebného technického vybavenia, odvoz odpadu a jeho následné zhodnotenie/zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou SR.

Zjednodušene povedané, odpad je niečo, čo nechceme, čo nepotrebujeme, práve naopak, chceme sa ho zbaviť. Vzhľadom na fakt, že žijeme v dobe kedy dennodenne spotrebúvame kvantá produktov, automaticky vzniká množstvo odpadu, ktorý je potrebné odstrániť – ako inak, spôsobom čo najšetrnejším k prírode. Nakladanie s odpadmi by malo vždy prebiehať v súlade s platnou legislatívou v oblasti životného prostredia (v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) ktorý presne definuje tieto podmienky.

Poradenstvo

Naša spoločnosť Vám zabezpečí poradenstvo v odpadovom hospodárstve a návrh systémových riešení, vypracovanie programov odpadového hospodárstva a súhlasov na nakladanie.

Pravidelné mesačné alebo štvrťročné poradenstvo v zmysle legislatívy odpadového hospodárstva a súvisiacej legislatívy životného prostredia v SR a EÚ, ktoré zahŕňa sledovanie zákonov, vyhlášoka nariadení a ich zavádzanie do praxe v prevádzkach zákazníka a taktiež zastupovanie zákazníka pred orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.

Vypratávanie priestorov

Ak potrebujete vypratať a zlikvidovať odpad z bytov, kancelárií, pivníc či garáží, neváhajte a obráťte sa na nás. My tieto služby zrealizujeme za Vás v čo najkratšom možnom termíne.

Pod tým dať nám záujem (tlačíto) a prepne ho to na formulár cez ktorý nám vie napísať